TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Đẩy mạnh đơn giản thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu

Phát sóng 21:15 ngày 17/06/2018
  • 244 lượt xem

Cắt giảm thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 19, nhiều thông tư là rào cản vướng mắc lớn của các ngành nghề đã được bãi bỏ, nhiều thủ tục được đơn giản rút gọn. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phấn khởi khi thủ tục thông thoáng. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập. Vậy đâu là giải pháp trong thời gian tới. Tất cả sẽ có trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề “ Đẩy mạnh đơn giản thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu”

Thực hiện: