BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 17.04 ngày 18.04

Phát sóng 17:55 ngày 17/04/2017

Thực hiện: