TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Nghị quyết 02 về cải thiện MTKD: Kỳ vọng đột phá

Phát sóng 21:15 ngày 17/02/2019
  • 224 lượt xem

Môi trường kinh doanh củaViệt Nam sẽ tăng ở mức  tối thiểu từ 2-3bậc và cao nhất là 10-15 bậc trong năm 2019; đến năm 2021, tăng tối thiểu từ5-7 bậc và cao nhất là` 15-20 bậc. Đây là một trong hàng loạt chỉ số đã được đặtmục tiêu cụ thể tại Nghị quyết 02 của chính phủ về cải thiện môi trường kinhdoanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm2021. Với nhiều điểm mới, Nghị quyết được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về cảithiện môi trường kinh doanh trong năm 2019.

Thực hiện: