TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Bancassurance: P2 – Thị trường tiềm năng

Phát sóng 21:15 ngày 16/12/2019

Ở Việt Nam, vài năm gần đây, bancassurance được các doanh nghiệp bảo hiểm xem là kênh phân phối tiềm năng bên cạnh các kênh truyền thống. Hàng loạt ghi nhớ hợp tác đến thỏa ước liên kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng được ký kết, khởi đầu liên quan đến sản phẩm nhân thọ và gần đây là thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Nửa đầu năm 2019, doanh thu bancassurance đạt 8.300 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường. Cũng theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), nếu như các năm trước, tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng chỉ chiếm dưới 9% tổng doanh thu, đến 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này đã tăng cao và hứa hẹn tiếp tục là nguồn thu tốt của các doanh nghiệp bảo hiểm. Vậy thị trường này đang phát triển ra sao? Những lợi ích mang lại là gì?

Thực hiện: