BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 16/9 ngày 17/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 16/09/2020