TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tăng lương tổi thiểu vùng 2019: Nỗi lo của doanh nghiệp (P2)

Phát sóng 21:15 ngày 16/09/2018
  • 127 lượt xem

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có tốc độ tăng lương bình quân năm nhanh nhất so với khu vực. Tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt Nam từ 20% đến 24%, trong khi ở các nước khác chỉ khoảng 16%. Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng NSLĐ của Việt Nam đang rất khiêm tốn, bình quân giai đoạn 2011- 2017 là 4,7%

Nếu mức chênh lệch giữa tăng trưởng năng suất lao động với lương tối thiểu và lương trung bình nếu kéo dài - sẽ làm giảm động lực của nhà đầu tư, lợi nhuận của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế Tuần này với chủ đề Tăng lương tổi thiểu vùng 2019: Nỗi lo của doanh nghiệp (P2)

Thực hiện: