HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Cao Bá Quát: Thơ và đời (phần 2)

Phát sóng 21:40 ngày 16/05/2018
  • 458 lượt xem

Ngay sau khi cuộc nổi dậy ở Mỹ Lương (tỉnh Sơn Tây) bị thất bại (1855-1856), các tác phẩm của Cao Bá Quát đã bị triều đình nhà Nguyễn cho thu đốt, cấm tàng trữ và lưu hành, nên đã bị thất lạc không ít. Hiện chỉ còn 1353 bài thơ và 21 bài văn xuôi, gồm 11 bài viết theo thể ký hoặc luận văn và 10 truyện ngắn viết theo thể truyền kỳ.

Thực hiện: