ĐỐI THOẠI

Nghị quyết 19/2017 – Nhóm chỉ số về năng lực cạnh tranh

Phát sóng 19:45 ngày 16/04/2017
  • 3671 lượt xem

Năng lực cạnh tranh của Việt Nam mới chỉ ở mức độ đầu tiên, rất cơ bản và sơ khai, đang chuẩn bị hướng đến mức độ thứ 2 là nâng cao hiệu quả và năng suất, trong khi các nước khác đã ở mức độ thứ 3, là đổi mới sáng tạo

Các địa phương đang đón nhận nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh mà NQ19/2017 đề ra như thế nào?

Cần phải thay đổi tư duy quản lý thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam?

Chương trình Đối thoại tuần này sẽ bàn luận về Nhóm chỉ số năng lực cạnh tranh, nằm trong Vệt đề tài về NQ19/2017.

Với sự tham gia của các khách mời:

Ông Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, CIEM

Ông Lê Hoàng Sâm –TGĐ BG Việt Nam, Phó ban kết nối và hỗ trợ DN, Hiệp hội DNNVV Việt Nam

Thực hiện: