HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Nét đẹp thư pháp Việt

Phát sóng 21:30 ngày 16/02/2017
  • 1217 lượt xem

Thư pháp trong dòng chảy văn hóa Việt, từ những nét thư pháp bay lượn tượng hình đến những trải nghiệm cùng thư pháp quốc ngữ tất cả cùng hòa vào không gian thi, thơ của văn hóa Việt...

Thực hiện: