LĂNG KÍNH

TP HCM: "GIẶC RÁC" TIẾP TỤC BAO VÂY CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, KHU DÂN CƯ

Phát sóng 18:45 ngày 16/10/2017

Thực hiện: