BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15/6 ngày 16/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 15/06/2019