TÀI CHÍNH THUẾ

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: BỔ SUNG THÊM QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TMĐT

Phát sóng 21:15 ngày 15/05/2019
  • 361 lượt xem

6,4 tỷ USD – là Doanh thutừ kinh doanh trực tuyến tăng mạnh mẽ nhờ sự sôi động của nền kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý và thu thuế đối với lĩnh vực này. Và, Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả đối với hoạt động quản lý thuế thương mại điện tử, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước,Tại Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung thêm nội dung quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, qua đó góp phần hoàn thiện các quy định cụ thể cũng như chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh mới mẻ này. 

Thực hiện: