TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tín dụng ưu đãi nông nghiệp công nghệ cao: không dễ tiếp cận

Phát sóng 20:40 ngày 15/05/2017
  • 361 lượt xem

Cuối tháng 4 vừa qua, NHNN đã chính thức ban hành quyết định 813 về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ.

Lãi suất thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường theo quy định tại quyết định 813 sẽ tạo động lực ntn đối với các DN nông nghiệp công nghệ cao

Ngân hàng – đối tượng cấp tín dụng gặp khó khăn gì khi tham gia hỗ trợ lĩnh vực này

Thúc đẩy dòng vốn cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao – giải pháp nào

Thực hiện: