BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15.05 ngày 16.05

Phát sóng 17:55 ngày 15/05/2017

Thực hiện: