TÀI CHÍNH THUẾ

Nghị định 20: quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết

Phát sóng 21:30 ngày 15/03/2017
  • 1266 lượt xem

Ngày 24/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017

NĐ 20: Mốc quan trọng xác định giá giao dịch liên kết

Quản lý thuế với giao dịch liên kết: Nghị định 20 đã đủ chặt chẽ? 

Thực hiện: