BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 14/11 ngày 15/11/2019

Phát sóng 17:55 ngày 14/11/2019