TÀI CHÍNH THUẾ

Nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước (P2)

Phát sóng 21:15 ngày 14/11/2018
  • 224 lượt xem

Những năm qua, vấn đề chi NSNN đã từng bước được hoàn thiện theo hướng phân bổ hợp lý hơn, phân cấp mạnh hơn, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình... Tuy nhiên, tình trạng bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam luôn ở mức cao và kéo dài, hiệu quả sử dụng nguồn lực công còn bộc lộ nhiềubất cập. Vậy giải pháp nào giúp kiểm soát chi thường xuyên cũng như cân đối thuchi một cách hợp lý?

Thực hiện: