TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí Golf: Kỹ thuật đánh bóng qua cây cối

Phát sóng 21:40 ngày 14/09/2020

Trong các chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị tình huống khi bóng rơi gần gốc cây và trong rừng cây. Đối với tình huống khi cây chắn đường bóng bay thì cách xử lý như thế nào?Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí golf hôm nay.

Thực hiện: