CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - vướng ở đâu? (phần 3)

Phát sóng 21:15 ngày 14/09/2018
  • 273 lượt xem

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Vệt đề tài mà chuyên mục chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục triển khai trong tuần này, sẽ tiếp tục câu chuyện bức xúc của cổ đông của một doanh nghiệp nhà nước chậm thoái vốn của tuần trước.  Để thấy rằng những vướng mắc tiếp theo của quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là gì? Có mang lại lợiích cho cổ đông? Cổ đông đang lo ngại điều gì? Chứng khoán cuối tuần với chủ đề: Cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước - vướng ở đâu? (phần 3) sẽ tiếp tục câu chuyện về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, phát sóng 21h15 tối thứ 6 ngày 14/9/2018 trên kênh VITV. Kính mời quý vị cùng chú ý đón xem!

Thực hiện: