TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 6T/2019: Nhiều khó khăn

Phát sóng 21:15 ngày 14/07/2019

Nếu như tuần trước Tiêu điểm kinh tế đã đem đến cho quý vị và các bạn góc nhìn khá rõ nét về những tín hiệu tín cực trong Kinh tế Việt Nam 2 quý đầu năm 2019, thì chuyên đề tuần này với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: nhiều khó khăn” sẽ phân tích sâu những khó khăn của Kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm. Từ đó, nhiều giải pháp được đề xuất và cần chú trọng thực hiện cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2019 với những dấu hiệu chậm lại 

Thực hiện: