BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 14/6 ngày 15/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 14/06/2019