CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM: Có giải quyết bài toán room ngoại?

Phát sóng 21:15 ngày 14/06/2019

Tiếp nối vệt đề tài về phát triển thị trường chứng khoán năm 2019, vớiviệc chuẩn bị cho ra đời sản phẩm mới, chứng quyền có bảo đảm, tuần này, chuyênđề chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục bàn luận về chủ đề: “Chứng quyền có bảo đảm:có giải quyết bài toán room ngoại?”

Thực hiện: