CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2019 (PHẦN 3)

Phát sóng 21:15 ngày 15/03/2019
  • 526 lượt xem

Theo thống kê của ủy ban chứng khoán nhà nước, Số lượng vi phạm về báo cáo và công bố thông tin luôn chiếm trên 50% tổng số vi phạm bị xử phạt. Giai đoạn 2010 - 2016, UBCKđã ban hành hơn 1 000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên TTCK. Nếu như trong năm 2017, UBCK ban hành 214 quyết định xử phạt thì con số này trong năm2018 là 397 trường hợp. Đó là thực trạng công bố thông tin và IR doanh nghiệp niêm yết của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy IR và công bố thông tin tốt sẽ đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Nâng chất IR, cách nào?

Thực hiện: