BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin Dự báo thời tiết 14/03/2017

Phát sóng 17:55 ngày 14/03/2017

Thực hiện: