LĂNG KÍNH

Lăng Kính (Số 04) Hà Nội: Kênh nước bốc mùi hôi thối ngay trước cổng trường học

Phát sóng 18:50 ngày 14/01/2019

Thực hiện: