STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 số 219 - Ngày 139/11/2018 - Chuyện phân vai của 6 đồng sáng lập EZCloud

Phát sóng 21:40 ngày 13/11/2018