TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế VN 9T/2019: P2- ZĐối mặt với nhiều khó khăn

Phát sóng 21:15 ngày 13/10/2019

Qua 3/4 chặng đường của năm 2019, tình hình kinh tế Việt Nam có những chỉ tiêu tốt hơn cùng kỳ năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.  Dự kiến cả năm sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt, Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế cũng như tiếp tục đối mặt với những thách thức mới. Vậy đâu là giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế VN 9T/2019: Đối mặt với nhiều khó khăn

Thực hiện: