BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13/8 ngày 14/8/2019

Phát sóng 17:55 ngày 13/08/2019