TẠP CHÍ GOLF

Gió và cách xử lý các tình huống

Phát sóng 21:40 ngày 13/08/2018
  • 312 lượt xem

Khi chơi golf ở trên sân, điều kiện thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đặc biệt, gió là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến cuộc chơi của golfer. Vậy làm sao để thích nghi với các tình huống của gió?

Thực hiện: