BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13/6 ngày 14/6/2019

Phát sóng 17:55 ngày 13/06/2019