HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Danh nhân Phan Huy Ích

Phát sóng 21:40 ngày 13/06/2018
  • 4002 lượt xem

Phan Huy Ích (1751 – 1822),

tự Khiêm Thụ Phủ, Chi Hòa, hiệu Dụ Am, Đức Hiên

Là quan đại thần trải ba triều đại Lê trung hưng, Tây Sơn và Nguyễn.

Ông tên thật là Phan Công Hậu, sinh ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, (nay thuộc xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Do kiêng húy của Tuyên phi Đặng Thị Huệ, về sau ông đổi tên là Huy Ích.

Ông là con trai đầu của Tiến sĩ Phan Huy Cẩn.

Thuở nhỏ, ông sống và học tập tại làng Thu Hoạch, đến năm 20 tuổi,

Năm 1771, ông thi đỗ Giải nguyên tại trường thi Nghệ An.

Sau đó, ông được triều đình thu dụng và bổ nhiệm một chức quan nhỏ tại trấn Sơn Nam....

Thực hiện: