CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

quản trị công ty và vai trò của Kiểm toán nội bộ

Phát sóng 21:00 ngày 13/05/2017
  • 682 lượt xem

cùng với sự phát triển nhanh chóng của khối doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Quản trị doanh nghiệp, công cụ giúp tách biệt giữa sở hữu và quản lý, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà xây dựng pháp luật về doanh nghiệp. Thực trạng quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay là gì? Kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò trong doanh nghiệp?

Thực hiện: