HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tể tướng Nguyễn Mậu Tài

Phát sóng 21:30 ngày 13/04/2017
  • 711 lượt xem

Làng quê Kim Sơn – Gia Lâm Hà Nội

Là nơi sản sinh ra 2 vị tể tướng đầu triều trong lịch sử đại Việt

Vị tể tướng đầu tiên trong số đó đã được sử gia Phan Huy Chú nhận xét: Ông là người trong sạch, nhã nhặn, đứng đắn, chắc chắn; đối với người không bao giờ gây oán. Bấy giờ ai cũng tôn ông là người có đức và độ lượng.

Cuộc đời quan lộ nhiều thăng trầm, nhưng tấm lòng thanh sạch và kiên trung của ông vẫn luôn được hậu thế kính trọng.

Thực hiện: