BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13.4 ngày 14.4

Phát sóng 17:55 ngày 13/04/2017

Thực hiện: