BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13.3 ngày 14.3

Phát sóng 17:55 ngày 13/03/2017

Thực hiện: