BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13/2 ngày 14/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 13/02/2020

Thực hiện: