BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 12/11 ngày 13/11/2019

Phát sóng 17:55 ngày 12/11/2019