BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 12/8 ngày 13/8/2019

Phát sóng 17:55 ngày 12/08/2019