HỘP TIN VIỆT NAM 18H

Phát sóng 18:00 ngày 12/06/2019