TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hiến kế để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam (P2)

Phát sóng 21:15 ngày 12/05/2019

Sauhơn 30 năm đổi mới, Việt Nam chứng kiến nhiều thành quả của nền kinh tế, đặc biệt2018 là năm thứ 4 liên tiếp có số doanh nghiệp thành lập mới với số vốn kỷ lục,trong đó có vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp Tưnhân đang tạo ra khoảng hơn 42% GDP, nhiều doanh nghiệp đã khẳng định giá trịthương hiệu trên thị trường và được người dân tin tưởng. Tại Diễn đàn kinh tếtư nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lắng nghe cácý kiến, phát triển hơn nữa doanh nghiệp tư nhân.  

Thực hiện: