LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Sửa Luật DN và Luật Đầu tư: Cần một tư duy đột phá! (P3)

Phát sóng 21:15 ngày 12/03/2019
  • 205 lượt xem

Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Theo đó riêng với Luật Doanh nghiệp dự kiến sửa đổi 19 điều, bãi bỏ 1 điều và 7 khoản với mục tiêu cải cách triệt để hơn nữa, giảm hơn nữa chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp và đặc biệt thúc đẩy quản trị doanh nghiệp tốt để các doanh nghiệp sau khi gia nhập cần phải thực hiện những tiêu chuẩn quản trị theo đúng thông lệ quốc tế. Từ đó doanh nghiệp Việt Nam mới có thể lớn và cạnh tranh được trên thị trường toàn cầu. Với phần thứ 3, tiếp tục vệt đề tài về “Sửa luật DN và Luật Đầu tư: Cần một tư duy đột phá!”, chương trình LSDN làm rõ hơn những nội dung dự kiến sửa đổi trong Luật DN. Chương trình phát sóng vào 21h15 thứ 3, 12/3/2019, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.

Thực hiện: