STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 444: Xu hướng phát triển dịch vụ Mobile Money ở Việt Nam

Phát sóng 21:40 ngày 12/01/2021

Hiện nay dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động (Mobile Money) đang phát triển rất mạnh mẽ trên toàn cầu.Tuy nhiên tại Việt Nam, Mobile Money mới được bàn đến trên một số diễn đàn. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng có một số ý kiến khác nhau, trong khi đó số lượng người dân đang sử dụng điện thoại di động đạt tỷ lệ rất cao, ngược lại một bộ phận dân cư chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế cũng còn ở mức thấp. Vì vậy, phát triển Mobile Money để góp phần thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là một vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Thực hiện: