TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Một năm thực hiện CPTPP: Những tác động đến kinh tế VN

Phát sóng 21:15 ngày 12/01/2020

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30.12.2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp gồm Mê-hi-cô, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, Hiệp định đã có hiệu lực bắt đầu từ ngày 14.1.2019. Hiệp định CPTPP được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích và cơ hội cho Việt Nam. Sau một năm có hiệu lực, Việt Nam đã tận dụng được những cơ hội này như thế nào? Đâu là những thách thức? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề: Một năm thực hiện CPTPP: Những tác động đến kinh tế VN

Thực hiện: