LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Cắt giảm 50% mặt hàng KTCN trước tháng 6/2019: Chất lượng cắt giảm vẫn mang tính hình thức

Phát sóng 21:15 ngày 11/06/2019

Không đều và trong một số trường hợp vẫn mang tính hình thức hơn là cải cách thực chất – đó là nhận định của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc thực hiện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các bộ ngành trong thời gian qua. Điều đó cho thấy, khi mà thời gian để thực hiện yêu cầu cắt giảm 50% mặt hàng KTCN trước tháng 6/2019 đối với các Bộ ngành của chính phủ đã hết; bỏ qua yếu tố số lượng các bộ ngành cắt giảm được là bao nhiêu thì nhìn vào chất lượng cắt giảm cũng đã thấy có vấn đề xem xét. Trong khi chờ các bộ ngành công bố chính thức con số mặt hàng KTCN đã cắt giảm được, trong phần cuối của vệt đề tài Cắt giảm 50% mặt hàng KTCN trước tháng 6/2019, chúng tôi sẽ tập trung phân tích vào chất lượng cắt giảm dựa trên những quyết định công khai của các bộ. Chương trình phát sóng vào 21h15 thứ 3, ngày 11/06/2019 và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV, mời quý vị đón xem.

Thực hiện: