BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 11/2 ngày 12/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 11/02/2020