TÀI CHÍNH THUẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ( SỬA ĐỔI): Siết chặt hoạt động thương mại điện tử

Phát sóng 21:15 ngày 10/07/2019

Kinh doanh thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có ưu điểm nổi bật hơn so với kinh doanh truyền thống là tính linh hoạt cao về mặt cung ứng và giảm thiểu phí tổn cho các đối tác kinh doanh.

Mặc dù ngành Thuế đã rất nỗ lực để hoàn thiện chính sách pháp luật thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, tuy nhiên, việc xác định đúng bản chất giao dịch để đánh thuế với các giao dịch kinh doanh trong nền kinh tế chia sẻ hiện nay là rất khó khăn.

 Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội Khóa XIV xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 7, là dự luật đã bổ sung các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT. Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, vừa đảm bảo bình đẳng giữa hoạt động kinh doanh truyền thống và kinh doanh TMĐT

Thực hiện: