TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Basel II: Còn nhiều rào cản cho ngân hàng

Phát sóng 21:15 ngày 10/06/2019
  • 468 lượt xem

Theo thống kê của NHNN, tính đến cuối năm 2018, hệ số CAR trung bình của toàn hệ thống đạt 12,14%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước có CAR thấp nhất 9,39% và nhóm ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài có CAR cao nhất đạt 27,36%. Nhìn vào những số liệu trên có thể nhận thấy việc cải thiện về vốn chưa tạo nên bước đột phá nào lớn trong khoảng thời gian trên. Điều này hàm ý cho một thách thức Basel II vẫn còn khá xa. 

Vậy những rào cản còn tồn đọng là gì? 

Tiếng nói từ các ngân hàng ra sao? 

Kinh nghiệm từ các Ngân hàng trong nước và quốc tế như thế nào?

Tạp chí ngân hàng

Basel II ngân hàng (PHẦN 5): Thí điểm Basell II: Còn nhiều rào cản cho ngânhàng

Phát sóng:

21h15 thứ 2 ngày 10/6/2019

phát lại vào nhiềukhung giờ khác trên kênh truyền hình VITV.

Thực hiện: