TÀI CHÍNH THUẾ

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Nhiều chuyển biến “đột phá” (P2)

Phát sóng 21:15 ngày 10/04/2019
  • 234 lượt xem

Phương thức khai, nộp thuế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới thực hiện ra sao? Làm thế nào đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong luật quản lý thuế sửa đổi? Các chuyên gia Góp ý gì về các quy định cụ thể của luật?

Thực hiện: