TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2019

Phát sóng 21:15 ngày 10/02/2019
  • 283 lượt xem
Kể từ năm 2014, hàng năm Chính phủ đã ban hành các Nghịquyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau5 năm thực hiện, Việt Nam đã tiến 21 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về môi trườngkinh doanh, nhưng những cải thiện này vẫn vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, thay vì đợi thời điểm tháng5/2019 mới ban hành, ngay từ ngày đầu tiên của năm mới 2019, Chính phủ đã banhành ngay Nghị quyết 02 thay cho nghị quyết 19 với quyết tâm đưa môi trường kinh doanh của Việt Namlọt nhóm 4 quốc gia phát triển nhất trong khối ASEAN. Nghị quyết này sẽ tạo rabước đột phá như thế nào trong cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện: