BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 9/12 ngày 10/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 09/12/2019